1. Guia editorial

1.2.2.8.2. Accés de la ciutadania

Facilitem a la ciutadania l’accés als continguts del nostre arxiu audiovisual mitjançant les tecnologies de la informació, d’acord amb la reglamentació corresponent.

Etiquetes: