GUIA EDITORIAL

1.2.2.4. Fets violents

No difonem continguts que incitin a la violència, física, sexual o psicològica, o que la justifiquin. Això no va en detriment del dret a la informació o de la llibertat de creació.
En el cas que considerem imprescindible mostrar continguts de violència extrema pel seu interès informatiu, advertim prèviament que poden ferir la sensibilitat i ho senyalitzem de manera convenient.
No convertim en espectacle la informació sobre fets o actes violents, ni reproduïm estereotips discriminatoris cap a persones ni col·lectius. Defugim el llenguatge agressiu, la morbositat i l'alarmisme. A les informacions sobre els possibles autors de fets violents preservem la presumpció d'innocència.
Respectem la intimitat i el dret a l'anonimat de les víctimes d'actes de violència, especialment si és sexual, o si es tracta de menors.
No fem apologia dels maltractaments contra els animals i només en mostrem si ho justifica l'interès informatiu.

TEMES:
InformacióViolènciaSenyalitzacióSensacionalismePresumpció d'innocènciaMenorsMaltractamentsLlenguatgeIntimitatIdentificacióEstereotips
Anar al contingut