Manual d'ús

2.1.2.4. Drets esportius

En els esdeveniments subjectes a drets contractuals que n’afecten la difusió, respectem les restriccions d’accés a les imatges o als recintes on tenen lloc, però no renunciem, per les vies permeses, a facilitar-ne informació a la nostra audiència.

Els compromisos derivats dels contractes que establim amb entitats o organismes esportius per a l’adquisició de drets d’emissió no han de condicionar la selecció o la priorització dels continguts en els espais informatius.

Els mitjans de la CCMA estan subjectes als criteris sobre la compra de drets esportius regulats pel contracte programa.

No renunciem a oferir una informació, si considerem que té interès, encara que, en contra de la nostra voluntat, presenti en imatge un component publicitari explícit.

TEMES:
Rigor Interés informatiu Informació Qualitat Material informatiu Esports Servei públic
Anar al contingut