Manual d'ús

2.1.2.1.3. Diversitat en l'esport

Els nostres mitjans, a més de seguir els esports majoritaris, reflecteixen la diversitat esportiva del país.

Difonem continguts esportius de modalitats o categories minoritàries, com ara esport base, esport adaptat a persones amb discapacitat o esport tradicional, d’acord amb criteris periodístics i atenent els nostres principis de pluralisme, diversitat, defensa de les minories, atenció a les persones discapacitades i paritat i equilibri de sexes, recollits en els nostres principis editorials.

Fem una atenció especial a la informació esportiva local, incloses les transmissions, en cadascun dels àmbits territorials concrets, tenint en compte la incidència social i l’interès que pugui tenir per al territori, d’acord amb el nostre criteri de servei públic.

TEMES:
Rigor Qualitat Opinió Material informatiu Interés informatiu Esports Diversitat
Anar al contingut