Manual d'ús

2.2.2.3. El directe i els programes gravats en l'emissió radiofònica

La ràdio demana immediatesa i per això preferim el directe a qualsevol altra forma d’emissió.

No obstant, les característiques de les diferents emissores del grup determinen el tipus d’emissió de cadascuna.

En els canals generalistes o convencionals emetem en directe els programes i espais informatius diaris i, en general, els d’entreteniment i culturals vinculats amb l’actualitat.

En situacions excepcionals podem gravar els programes o espais que no tenen una relació directa amb l’actualitat diària. La gravació ha de complir uns requisits de durada mínima i màxima i ha d’acabar amb una cua musical prou llarga per evitar un espai en blanc al final i permetre l’emissió de les falques publicitàries i les promocions programades. El responsable de programació de cada emissora determina el temps exacte que ha de durar la gravació, i l’editor o el realitzador de cada programa o espai s’encarrega de fer-lo complir.

En els canals de radiofórmula o especialitzats (informatius, musicals o de qualsevol altre àmbit), l’emissió és en directe, encara que les diferents peces i espais temàtics i alguns programes poden ser gravats. En els canals especialitzats es potencia l’emissió en directe d’informacions sobre actes i esdeveniments rellevants que passen al mateix moment.

En les emissions radiofòniques en directe, tant dels canals generalistes com dels especialitzats, és important dir l’hora amb freqüència.

En els programes gravats identifiquem l’espai i l’emissora almenys tres vegades cada hora. Per regla general, evitem les referències temporals.

Si reemetem un programa o espai que inicialment hagi estat en directe, ho indiquem a l'audiència. Si cal, l'editem per eliminar-ne les referències temporals.

TEMES:
Rigor Qualitat Llengua Imatge corporativa
Anar al contingut