Manual d'ús

2.1.1.6.5. Debats

Els debats que programem tenen l’objectiu d'analitzar la realitat social des de punts de vista diferents.

Procurem que, en els debats, hi estigui representada la diversitat social i professional del nostre país i també que hi hagi paritat entre homes i dones.

Ens assegurem que els participants tenen un punt de vista rellevant en relació amb el tema que es tracta i que cap punt de vista significatiu en queda exclòs.

En cas que un punt de vista o una opció rellevant en el debat no hi sigui representat, ho fem saber a l’audiència i n’expliquem el motiu.

No acceptem que els convidats envaeixin el control editorial del debat, com ara volent imposar la presència o l’absència d’un altre convidat.

La persona que modera el debat s’encarrega d’ordenar les intervencions dels participants de manera equilibrada, guia la discussió, la condueix atenent el criteri d’interès informatiu i no pren partit per cap tesi.

Permetem que totes les opinions s’expressin lliurement, excepte les que atempten contra els principis democràtics i la convivència.

Busquem entre els col·lectius professionals i socials noves veus que puguin aportar punts de vista diferents i evitem la presència reiterada de les mateixes persones en els debats.

En igualtat de mèrits i qualitats, preferim convidats que s’expressin en català.

TEMES:
PluralismeOpinióMaterial informatiuLlenguaInterés informatiuFontsDiversitat
Anar al contingut