GUIA EDITORIAL

1.2.2.5.1. Continguts adreçats a menors

Els continguts que adrecem als menors són adequats a la maduresa del grup d’edat a què es dirigeixen, estimulen l’esperit creatiu i afavoreixen la capacitat crítica, el compromís social i la convivència, des de la diversitat d’opcions culturals i ideològiques.

En relació amb la protecció dels menors d’edat, els mitjans de la CCMA adoptem totes aquelles mesures que la legislació disposi.

Els programes, espais i plataformes per al públic menor d’edat no mostren continguts de violència gratuïta ni pornogràfics, d’acord amb la legislació vigent. Tampoc inciten a la ludopatia, ni al consum d’alcohol, tabac i drogues o a altres comportaments nocius per a la salut, ni promouen l’odi, el menyspreu o la discriminació per cap motiu. Fem extensiva aquesta prohibició a la publicitat i a les promocions d’altres espais dels mitjans de la CCMA.

TEMES:
InformacióValorsViolènciaSexualitatSenyalitzacióSalutMenorsFiccióEntretenimentDiversitat
Anar al contingut