GUIA EDITORIAL

1.1.3.2.2. Clàusula de consciència

La CCMA reconeix als professionals dels seus mitjans el dret d'emparar-se en la clàusula de consciència quan creguin que la seva participació en l'elaboració o difusió de continguts informatius atempta contra els principis ètics i deontològics de la professió. L'aplicació concreta d'aquesta clàusula constitucional es regula a l'estatut professional de la CCMA i al codi deontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

TEMES:
InformacióValorsLegislacióDrets
Anar al contingut