Ielena Issinbàieva qualifica la sanció a Rússia de "cruel, injusta i assassina"
La millor atleta de les últimes dècades, ja retirada, es queixa del càstig que l'Associació Mundial Antidopatge ha imposat al seu país
Ielena Issinbàieva qualifica la sanció a Rússia de "cruel, injusta i assassina"
Ielena Issinbàieva, en una imatge d'arxiu
Esports

Ielena Issinbàieva qualifica la sanció a Rússia de "cruel, injusta i assassina"

La millor atleta de les últimes dècades, ja retirada, es queixa del càstig que l'Associació Mundial Antidopatge ha imposat al seu país

Actualitzat

La dura sanció a l'esport rus, castigat sense participar als esdeveniments esportius més importants durant els pròxims 4 anys, ha estat rebut amb indignació al país. Ielena Issinbàieva, doble campiona olímpica de salt de perxa, ha exemplificat el sentiment del país en el seu compte a Instagram. La Tsarina, ja retirada, ha condemnat al seu compte a Instagram una decisió "cruel, injusta i assassina" .

Issinbàieva, la primera dona a superar els 5 metres en un salt i posseïdora de 28 rècords mundials, no va poder participar als últims Jocs Olímpics, els de Rio de Janeiro, en els quals planejava retirar-se amb una última medalla per ajuntar als ors guanyats a Atenes (2004) i Pequín (2008) i al bronze aconseguit a Londres (2012). L'exclusió de l'equip d'atletisme per als Jocs de Rio van precipitar l'adeu de la principal icona de l'atletisme rus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера оборвали телефон после вынесенного решения Исполкома ВАДА! ⠀ Сказать что это полная неожиданность, не приходиться. На положительный результат никто не надеялся, благодаря вбросам информации в прессу две недели назад. Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта. Принимать всё как есть или оспаривать решение в КАС, будем решать коллективно. Скоро нам предстоит совет РУСАДА, решение которого по данному вопросу, видимо и станет отправной точкой к действию. ⠀ Комиссия спортсменов ВАДА в своём выступлении перед принятием решения исполкома ВАДА, призывала отстранить коллективно всех российских спортсменов и никого не допустить до ОИ в Токио. ⠀ Мне сложно понять, защищает ли права наших чистых спортсменов решение исполкома ВАДА, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом. ⠀ Как вы думаете? ⠀ А какое решение будет правильным по вашему мнению, оспаривать решение ВАДА в КАС или принимать его как есть? ⠀ Yesterday cut off the phone after the decision of the Executive Committee of WADA! ⠀ To say that this is a complete surprise, do not have to. No one hoped for a positive result, thanks to the stuffing of information in the press two weeks ago. The sanctions are cruel, unjust, egregious and murderous for Russian sport. To accept things as they are or challenge the decision at CAS, we will decide collectively. Soon we will have the Council of RUSADA, whose decision on this issue, apparently, will be the starting point for action. ⠀ The WADA athletes commission in the performance before decision-making of Executive Committee of WADA, called to suspend collectively all Russian athletes and to allow nobody to compete at the Olympic Games in Tokyo. ⠀ It is difficult for me to understand whether the decision of the WADA Executive Committee protects the rights of our clean athletes by allowing our athletes to compete under a neutral flag. ⠀ What do you think? ⠀ And what decision would be correct in your opinion, to challenge the decision of WADA in CAS or to accept it as is?

Una publicación compartida de Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) el

Anar al contingut