RELACIONAT
Ferran Jutglà, en un moment de les celebracions per la consecució de la Lliga belga