RELACIONAT
Alèxia amb la samarreta del 2026, any d'extensió del seu contracte