RELACIONAT
Balde es va dirigir als alumnes de l'escola