RELACIONAT
Imatge que ha fet servir la FIFA per justificar la decisió del Japó-Espanya