RELACIONAT
El Barça va anunciar les quatre renovacions d'una sola tacada