RELACIONAT
Albert Arenas ha comandat la cursa d'Assen durant unes quantes voltes