RELACIONAT
Alex Roca ha participat en proves com la Titan Desert