RELACIONAT
Méité competint amb unes malles, en lloc del tradicional vestit (Reuters)