RELACIONAT
Entrada de les oficines del Comitè Olímpic Rus, a Moscou (Reuters)