Futbol

El Suprem condemna Cesc Fàbregas a pagar la intermediària del seu fitxatge per Arsenal

El jugador del Chelsea haurà de pagar prop de 46.000 euros a Eusara Servicio Deportivos per la seva intermediació en els contractes firmats pel futbolista amb l'Arsenal

Cesc Fàbregas ha de pagar prop de 46.000 euros a Eusara Servicio Deportivos (Reuters)

El Suprem ha condemnat Cesc Fàbregas a pagar prop de 46.000 euros, més d'altres quantitats retribucions variables, a Eusara Servicio Deportivos SL, per la seva intermediació en els contractes signats pel futbolista amb l'Arsenal a l'agost de 2005 i l'octubre del 2006.

La sentència ratifica també la condemna a Zirrintza, empresa que gestiona els drets d'imatge de l'esportista, a abonar el 10 per cent de les retribucions percebudes del club de futbol anglès.

La indemnització fixada és molt menor que l'exigida per l'empresa (40.145 lliures esterlines davant les 379.569 exigides, més els interessos legals des de la interposició de la demanda). A més, demanava la quantitat equivalent al 10 per cent de les retribucions salarials variables percebudes pel futbolista fins al 31 de desembre del 2009 del mateix club. Finalment, sol·licitava que es condemnés Zirrintza al pagament de la comissió pactada pels imports abonats per l'Arsenal i percebuts per l'esmentada entitat pels drets d'imatge del futbolista.

Encara que el jutjat de primera Instància de Bilbao va desestimar la demanda, l'Audiència Provincial de Biscaia va estimar parcialment el recurs d'Eusara i va condemnar Cesc Fàbregas a abonar 40.145 lliures en remuneració de les retribucions fixes percebudes i el 10% de les variables rebudes fins al 12 de maig del 2008.