Aston Martin presenta l'AMR21 que pilotaran Sebastian Vettel i Lance Stroll
El nou mono­plaça sig­ni­fica un nou començament en els 108 anys d'història de la mítica marca britànica, que per pri­mera vegada en més de 60 anys torna al Mundial
Aston Martin presenta l'AMR21 que pilotaran Sebastian Vettel i Lance Stroll
Fórmula 1

Aston Martin presenta l'AMR21 que pilotaran Sebastian Vettel i Lance Stroll

El nou mono­plaça sig­ni­fica un nou començament en els 108 anys d'història de la mítica marca britànica, que per pri­mera vegada en més de 60 anys torna al Mundial

Redacció Esport3
L'AMR21 ha estat presentat aquest dimecres (@AstonMartinF1)

El fabri­cant britànic Aston Mar­tin torna al cim de l'auto­mo­bi­lisme mun­dial després de la pre­sen­tació vir­tual que s'ha fet aquest dimecres i que ha comp­tat amb els seus dos pilots, l'ale­many Sebas­tian Vet­tel i el cana­denc Lance Stroll. El nou mono­plaça, ano­me­nat AMR21, sig­ni­fica un nou començament en els 108 anys d'història de la mítica marca, que per pri­mera vegada en més de 60 anys, torna al Mundial. El seu pre­si­dent exe­cu­tiu, Lawrence Stroll, l'ha qua­li­fi­cat com un "esde­ve­ni­ment impor­tant en la història de l'auto­moció", després de l'última actu­ació el 1960, a Sil­verstone, de Mau­rice Trin­tig­nant sobre un DBR5.

L'AMR21 estarà pilo­tat pel qua­tre vega­des campió de món de Fórmula 1 Sebas­tian Vet­tel i pel jove Lance Stroll. Durant la pre­sen­tació s'ha posat en relleu el canvi que la tor­nada a la gra­e­lla suposa per a Aston Mar­tin, ja que l'equip es con­ver­tirà en l'apa­ra­dor mun­dial de les capa­ci­tats d'engi­nye­ria i ren­di­ment de la marca, que compta amb una nova ins­tal·lació de 200.000 metres qua­drats, dis­po­ni­ble a la segona mei­tat del 2022, que complementarà la fàbrica exis­tent a Sil­vers­tone.

El nou AMR21, impul­sat per un motor Mer­ce­des-AMG F1 M12 I Per­for­mance i turbo ali­men­tat amb recu­pe­ració d'ener­gia híbrida, rodarà per pri­mera vegada a Sil­vers­tone el 4 de març, abans del pro­grama de tests de Bah­rain, entre el 12 i el 14 de març.

Anar al contingut