Barcelona

Els funcionaris judicials que redactin en català rebran un incentiu de 1.000 euros anuals

Pas endavant en l'ús del català en l'administració de Justícia, i aquest cop positiu, amb diners sobre la taula. El Departament de Justícia proposa pagar un incentiu econòmic de 1.000 euros anuals al personal dels jutjats, tant jutges com secretaris i administratius, per fomentar l'ús del català en la redacció dels documents dels tribunals. Aquest incentiu el cobraria, com a complement específic d'especial dedicació, tot el personal que traduís o redactés els documents oficials en català. Aquest complement específic seria com el que ja cobren actualment, de manera consolidada, el personal de 121 jutjats adscrits al pla pilot de foment de la llengua catalana engegat l'octubre del 2000.

Actualitzat
La conselleria de Justícia estudia concedir incentius econòmics a tot el personal dels jutjats que redacti o tradueixi en català els documents que generen els tribunals, i treballi pel foment del català parlat. El departament que dirigeix Josep Maria Vallès ha informat que la proposta consisteix a generalitzar el complement econòmic que ja rep ara el personal dels 121 jutjats adscrits al pla pilot per al foment de la llengua catalana, engegat l'octubre del 2000. La iniciativa, que se sotmetrà a debat entre el personal de l'administració de justícia, consistiria en la consolidació en nòmina salarial d'un complement específic en reconeixement de la labor en favor de la normalització del català. L'objectiu és "superar" la fase pilot iniciada el 2000 per emprendre una que permeti accedir a la "consolidació de l'ús del coneixement del català escrit i parlat als jutjats i tribunals de Catalunya". La voluntat del departament és que totes les oficines judicials estiguin en condicions de complir "estrictament" la Llei de Política Lingüística de 1998, que estableix que el personal de totes les administracions, corporacions i institucions públiques catalanes "han de tenir el nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tan en l'expressió oral com escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies al seu lloc de treball". L'article 13 d'aquesta llei especifica que "tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb l'administració de Justícia en la llengua que esculli i a ser atès". La norma també estableix el dret a rebre els documents en la llengua escollida "sense endarreriments per raó de llengua". En aquest sentit, la conselleria de Justícia ha lamentat tardances en la traducció al català d'algunes sentències, com la del cas del segrest de la farmacèutica d'Olot, que va trigar un any. Pel que fa al balanç del pla pilot en els 121 òrgans judicials adscrits el 2000, que representen el 25% del total de les oficines, el 84% de les sentències es van emetre en català, així com el 90% dels actes i el 89% dels documents en tràmit. Malgrat aquests resultats, només el 30% dels fiscals utilitzen el català oral i escrit, i els advocats i procuradors continuen presentant el 90% dels seus escrits en castellà.
NOTÍCIES RELACIONADES
Anar al contingut