Què són les PM10?

Néstor Gómez Actualitzat

Parlar de les PM10 és parlar de contaminació, forma part dels elements que mesuren les estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que analitzen la qualitat de l'aire. També analitzen altres components com: ozó (O3), diòxid de nitrogen (NO2), diòxid de sofre (SO2) i monòxid de carboni (CO).

Les PM10 són partícules sòlides i líquides de substàncies orgàniques o inorgàniques molt petites, de diàmetre entre 2.5 i 10 µm, la mil·lèsima part d'un mil·límetre. PM és l'acrònim de "particulate matter" i el 10 indica la mida màxima de les partícules. Dintre d'aquestes mides trobem la pols, el sutge, el ciment, el pol·len i metalls com el níquel, el cadmi, l'arsènic i el plom.

Les fonts d'emissió de PM10 provocades per l'activitat humana són:

 • · Trànsit
 • · Fonts estacionals de combustió: calefacció domèstica, indústria, incineració de residus i centrals tèrmiques de combustibles fòssils
 • · Construcció, pedreres i mineria
 • · Cimenteres
 • · Indústria ceràmica
 • · Foneries
 • · Focs forestals i agrícoles
 • · Agricultura

Llindars de qualitat

 • ► Bona: inferior a 36 µg/m³
 • ► Regular: de 36 a 100 µg/m³
 • ► Pobra: superior a 100 µg/m³

Episodi ambiental per alta contaminació

S'activa la declaració d'episodi ambiental de contaminació són alts i es preveu que aquests es mantinguin o augmentin. Els criteris per PM10 són:

 • - Quan la mitjana diària dels nivells de PM10 del dia anterior sigui superior al valor de 80 µg/m³ a més d'una estació de mesurament integrada en la Zona de Protecció Especial (ZPE). I quan la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 µg/m³.
 • - Quan els nivells de la mitjana diària siguin superiors a 50 µg/m³ durant més de 3 dies a més d'una estació de la ZPE, i la previsió a 24 hores indiqui que els nivells es mantindran elevats i es continuarà superant el valor diari de 50 µg/m³.

Efectes sobre la salut

Les PM10 afecten la salut davant d'exposicions curtes i llargues. De fet, com més fina és la partícula més perillosa és per al nostre cos perquè quan les inhalem poden arribar a les zones perifèriques dels bronquíols i alterar l'intercanvi pulmonar de gasos. Les PM10 tenen efectes nocius per a la salut; per exemple, poden provocar càncer de pulmó, fan augmentar les afeccions respiratòries, poden agreujar l'asma i tenen incidència sobre patologies cardiovasculars, amb un increment de la mortalitat. A més, s'ha comprovat que l'exposició a PM pot afectat el desenvolupament pulmonar en nens.

 

 

Anar al contingut