Per què hi ha incendis al Pirineu a l'hivern?

El Pirineu no queda lliure de les flames
Néstor Gómez Actualitzat
TEMA:
Incendis

Els incendis forestals no són exclusius de l'estiu, si bé durant aquest període es donen els més devastadors. L'hivern és el període de l'any dels incendis al Pirineu. Tot i que ens sobti, n'hi ha. N'hi sol haver pocs, però els que apareixen poden cremar moltíssimes hectàrees.

Si observeu la gràfica, els mesos de l'any que concentren el nombre més elevat d'incendis són els d'estiu: juny, juliol i agost; però només representen el 49% de tot l'any. De l'altre 51% de la resta de l'any, sorprèn el gran nombre de l'estació de l'hivern, amb un 21%, en què destaca el mes de març, amb un 10%. La raó que explica l'increment dels incendis a l'hivern és perquè és la segona estació més seca de l'any a Catalunya i la més seca al Pirineu. El mapa mostra el règim de precipitacions per estació, de la més plujosa a la més seca. En tot el Pirineu, l'estació més seca és l'hivern. A la Vall d'Aran, tot i tenir un règim equilibrat, els mesos d'hivern també tenen una lleugera disminució de les precipitacions.

Les pluges de l'hivern són molt minses, perquè l'anticicló d'hivern acostuma a visitar-nos a finals de desembre i es queda unes quantes setmanes del nou any amb nosaltres. Si, a més, no hi ha cobertura de neu, totes les zones de pastures estan resseques i són molt sensibles al foc.

Cal destacar que malgrat les magnituds de superfície cremada a les zones del Pirineu, la majoria es donen en zones no arbrades, en les quals el foc corre amb més facilitat, i les tasques d'extinció són més complicades per les cotes on es troba i les dificultats per accedir-hi.

 

 

 

 

La Vall d'Aran, la comarca més cremada durant el 2017

Del 2018 poca cosa podem dir, ha estat de rècord en ser un any plujós durant molts mesos. Un 2018 de rècord tant per la poca superfície cremada, només 154 ha, com pel nombre d'incendis, 318. Ara bé, davant la pregunta "Quina és la comarca que més s'ha cremat durant el 2017?" Segur que no diríeu la que és, la Vall d'Aran.

Durant el 2017, a la Vall d'Aran hi va haver només un sol incendi. Però va ser capaç de cremar 432 ha. Cap comarca del país es va cremat tant durant l'any. Ara bé, de les 432 ha, 411 eren de zones no arbrades, és a dir, matolls, zones de pastures i àrees herbàcies. En 30 anys de dades, l'any en què es van cremar més hectàrees a la Vall d'Aran va ser el 2002, amb només 5 incendis que van calcinar 834 ha.

ARXIVAT A:
Incendis