Les plaques solars no estan prohibides

Es constitueix la Taula d'Impuls a l'Autoconsum Fotovoltaic
Francesc Mauri Actualitzat

Potser molts dels que llegiu aquestes ratlles penseu que les plaques solars estan prohibides. Doncs no. Les plaques solars no estan prohibides, ni per produir aigua calenta ni per produir electricitat. Les que serveixen per produir electricitat són les anomenades fotovoltaiques. Les plaques solars fotovoltaiques inferiors a 10 kW, per a vivendes unifamiliars o per a comunitats de veïns, no paguen impostos, necessiten molt poca burocràcia i són perfectament legals. En el cas de camps solars amb generació solar superior als 10 kW, sí que instal·lar-les suposa un veritable viacrucis.

La taula que s'ha constituït aquest divendres, amb més de 70 agents –administracions, entitats i empreses– treballarà per facilitar que els ciutadans generin la seva pròpia electricitat. És una taula que vol posar de relleu que des de Catalunya es pot avançar en l'autoconsum fotovoltaic, malgrat les condicions limitants de la normativa de l'estat espanyol.

La Generalitat, les administracions locals i el sector energètic han constituït, avui, la Taula d'Impuls a l'Autoconsum Fotovoltaic a Catalunya, un instrument que ha de servir per proposar solucions per resoldre les barreres que actualment dificulten la instal·lació de sistemes que permetin que els ciutadans generin la seva pròpia electricitat d'origen renovable. L'objectiu és avançar, tal com estableixen les bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, cap a un model energètic més sostenible i democràtic, en què el ciutadà estigui al centre i pugui produir, gestionar i utilitzar l'energia de la manera més eficient. L'acte ha estat presidit pel conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget.

El conseller ha assenyalat que "avançar en autoconsum és avançar en la democratització de l'energia"

La funció de la taula serà incentivar i facilitar que els propietaris dels subministraments elèctrics de menys de 10 kW –que són prop del 95% del total dels subministraments que hi ha a Catalunya, i que són els que estan exempts de l'anomenat peatge al Sol, incloen-t'hi gairebé tots els usuaris domèstics, comunitats de veïns i autònoms– puguin preveure l'autoconsum fotovoltaic com una opció més a l'hora de proveir-se d'energia. Per això, la taula reuneix més de 70 agents –administracions autonòmiques i locals, entitats i empreses– que tenen competència directa en temes de permisos i llicències d'obres, autoritzacions administratives, punts de connexió a la xarxa i contractació amb les distribuïdores, relació amb les comunitats de veïns, fiscalitat dels habitatges o formació de professionals per a projectar i instal·lar aquests sistemes.

Pel que fa la viabilitat econòmica d'aquestes instal·lacions, davant la impossibilitat legal establerta pel govern espanyol d'utilitzar la xarxa com a sistema d'emmagatzematge –el que es coneix com a balanç net– o de poder compartir l'energia amb altres veïns, la taula també té el repte de desenvolupar l'emmagatzematge domèstic d'electricitat mitjançant bateries. La voluntat és establir els mecanismes necessaris per incentivar els ciutadans a aplicar sistemes d'emmagatzematge d'energia associats als seus dispositius fotovoltaics, entre els que s'inclouran ajuts a fons perdut, de l'Institut Català d'Energia, per a la compra de bateries d'ió liti. D'aquesta manera, l'energia produïda en hores de radiació solar es podrà consumir quan el ciutadà ho decideixi. Així s'iniciarà, a Catalunya, el camí per desplegar l'emmagatzematge elèctric, imprescindible per garantir un model d'energia 100% renovable en l'horitzó del 2050. Els ajuts per a l'adquisició de bateries associades a instal·lacions solars fotovoltaiques compten amb una partida de 360.000 euros en els pressupostos de la Generalitat per a l'any 2017.

La taula, coordinada per l'Institut Català d'Energia (ICAEN), s'estructurarà en quatre grups de treball

 

-Procediment de connexió: un primer grup es dedicarà a establir un procediment i uns criteris tècnics per a la connexió a la xarxa interior de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, i també a dissenyar un contracte tipus de connexió per a comunitats de veïns. La participació activa i positiva de les companyies distribuïdores d'energia esdevé clau per al desenvolupament dels objectius de generació distribuïda que persegueix Catalunya.

 

-Administracions públiques: un segon grup treballarà en l'harmonització i simplificació dels tràmits administratius, que corresponen de forma majoritària a les administracions locals i que dificulten el desenvolupament d'aquest tipus d'instal·lacions fins al punt d'arribar a estar prohibides en algunes ordenances municipals. També s'exploraran mesures fiscals que incentivin aquesta pràctica.

 

-Comunicació: un altre grup se centrarà en les mesures necessàries per difondre l'autoconsum fotovoltaic als ciutadans.

 

-Ajuts per a sistemes d'emmagatzematge: un grup treballarà en el disseny d'un sistema d'ajuts a fons perdut per a l'emmagatzematge amb bateries d'ió liti associades a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic.

 

El foment de l'autoconsum, la generació distribuïda i l'emmagatzematge elèctric, són mesures estratègiques per al compliment de les polítiques energètiques de la Unió Europea. La Comissió Europea estima que els ciutadans podrien produir fins a un 45% del total de la demanda energètica l'any 2050. També considera l'autoconsum fotovoltaic una pràctica imprescindible per assolir un futur cent per cent renovable. A més, l'autoconsum d'electricitat a partir d'energia fotovoltaica aporta diversos beneficis al sistema elèctric, com ara la reducció de les pèrdues en transport i distribució, la reducció de la saturació de les xarxes de distribució, la millora en la gestió de la demanda o la contribució a la reducció del preu de l'energia en el mercat elèctric, entre d'altres.

Si la proposta de normes del mercat elèctric que ha presentat la Comissió Europea en el marc del paquet estratègic, "Clean Energy For All Europeans", tira endavant, a mig termini els ciutadans podran vendre l'energia que produeixen al mercat elèctric com un operador més. Perquè això sigui possible, l'ús de bateries d'emmagatzematge esdevé imprescindible.

A més de l'Institut Català d'Energia, formen part de la Taula d'Impuls a l'Autoconsum Fotovoltaic de Catalunya administracions com la Generalitat, l'Associació Catalana de Municipis, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació de Micropobles de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona o la Diputació de Girona; empreses com Endesa, Baxi, Estabanell, Etecnic, Som Energia, Circutor o UNEF; entitats com l'Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA), CECOT, Solartys, el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, el Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona o el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona, entre d'altres.

La quarta revolució industrial del planeta passa per la democratització de l'energia.

 

 

Anar al contingut