Sol i núvols des de l'Ametlla del Vallès

La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,8 ºC des del 1950

El Servei Meteorològic de Catalunya publica el Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC), amb resultats força concloents en relació amb l'augment de la temperatura a Catalunya

Alberto AlcántaraActualitzat

La temperatura mitjana anual ha augmentat 1,8 ºC des de mitjans de segle XX a Catalunya, però la precipitació no ha evolucionat amb una tendència clara. Són les dues principals conclusions de la catorzena edició del Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC 2020), que avalua l'evolució recent del clima de Catalunya a partir de l'anàlisi de diferents indicadors de canvi i variabilitat climàtics.

 

 


Novetats

Per primer cop, el BAIC aporta informació sobre l'increment de temperatura mitjana a Catalunya en relació amb el període preindustrial (1850-1900), que es pren com a base per determinar l'impacte del canvi climàtic originat per l'activitat humana.

Els resultats són força concloents pel que fa a l'evolució dels darrers 71 anys. L'estiu és l'època de l'any que presenta una variació més marcada, amb un augment de la temperatura mitjana de 2,6 ºC i una disminució de la precipitació del 38% des del 1950.

L'anàlisi s'ha fet a partir de l'estudi de 24 sèries de temperatura (màxima i mínima diàries) i 70 de precipitació que cobreixen el període 1950-2020, i que són un bon testimoni del canvi climàtic apreciat en el conjunt del país. S'hi ha incorporat la sèrie climàtica d'Artés i un nou indicador de temperatura extrema: la tendència de les nits tòrrides (temperatura mínima superior o igual als 25 ºC).

L'any 2020, el més càlid a Catalunya en 71 anys

El 2020 va ser l'any més càlid a Catalunya des del 1950, amb una temperatura 1 °C per sobre de la mitjana del període de referència 1981-2010.

Evolució de la Tº mitjana anual a Catalunya (1950-2020) (Meteocat)

Es manté el clar predomini d'anys càlids durant els darrers 25 anys, i 8 dels 10 anys més càlids des del 1950 estan concentrats dins del darrer decenni, 2011-2020.

Però, si ampliem el rang temporal per analitzar l'evolució de la temperatura respecte al període preindustrial (1850-1900), l'anomalia tèrmica a Catalunya és de +1,6 ºC. Aquesta dada confirma que l'entorn mediterrani és un "punt calent" pel que fa a la magnitud de l'escalfament global.

 

Cal recordar que l'augment registrat a escala global és +1,2 ºC i que els experts climàtics parlen d'una barrera crítica situada en una anomalia global de +1,5 ºC.

La precipitació, més erràtica

El gràfic de l'evolució de la temperatura és molt evident, però el de la precipitació mostra una situació molt més variable. Les columnes indiquen el % de precipitació registrada respecte a la mitjana del període de referència 1981-2010.

Evolució de la precipitació anual a Catalunya (1950-2020) (Meteocat)


El 2020 va ser un any plujós en general, amb un 29% més de pluja del que és normal. Però els útims anys han sigut molt variables: hem tingut anys força secs (2015, 2017, 2019) o força plujosos (2018, 2020).  


Escalfament accelerat des de mitjans del segle XX


El BAIC ratifica amb tota seguretat que la temperatura mitjana anual de Catalunya des del 1950 ha augmentat a un ritme de +0,26 ºC/decenni.  En total, és un augment d'1,8 °C en els darrers 71 anys. L'estudi també avisa que és un augment cada cop més accelerat.

Si distingim entre màximes i mínimes, les màximes pugen a un ritme de +0,32 °C/decenni, i les mínimes, a +0,19 °C/decenni. Tots aquests valors són significatius, consistents i fiables des del punt de vista estadístic.

L'augment significatiu de la temperatura també es registra en totes les estacions de l'any:  +0,37 °C/decenni a l'estiu, l'estació en què més es nota, i +0,21 °C/decenni a la tardor, l'estació que s'escalfa més a poc a poc.

Les conclusions pel que fa a la precipitació no són tan evidents, tot i que la mitjana anual mostra una tendència a la disminució (-1,2 %/decenni), però, a diferència del que passa amb la temperatura, aquest és un valor sense significació estadística. L'única estació de l'any amb una tendència estadísticament significativa és l'estiu, amb una clara disminució de 5,3% per decenni.

L'anàlisi de dues sèries centenàries a Catalunya, les de l'Observatori de l'Ebre i l'Observatori Fabra, mostra resultats força semblants, amb un augment de la temperatura mitjana anual a un ritme de 0,15 ºC/decenni des de l'inici de les observacions (1905 i 1914, respectivament). La precipitació presenta tendències estadísticament no significatives.

Cal esmentar que l'any 2020 va ser el més càlid des del 1914 a l'Observatori Fabra i el quart més càlid a l'Observatori de l'Ebre des del 1905.


Altres indicadors climàtics extrems
 

El BAIC també inclou informació sobre els índexs climàtics d'extrems i la sequera pluviomètrica. En el període 1950-2020 han augmentat pràcticament a tot Catalunya els índexs associats amb un clima més càlid, com ara el "Nombre de dies càlids", el "Nombre de dies d'estiu", el  "Nombre de nits tropicals", l'"Amplitud tèrmica anual" o altres.

Per contra, disminueixen gairebé arreu del país els índexs lligats a un clima més fred, com ara el "Nombre de dies freds" i el "Nombre de nits fredes".

A tall d'exemple, aquí teniu dos mapes amb la tendència observada en dos índexs d'extrems de temperatura. El primer, la tendència del nombre de nits tropicals (amb temperatura superior a 20 ºC):

Variació del nombre de nits tropicals per decenni i per al període 1950-2020 (Meteocat)


I en aquest segon mapa es veu la variació cada deu anys dels dies de glaçada per al període 1950-2020:

Variació del nombre de dies de glaçada per decenni i per al període 1950-2020 (Meteocat)

D'altra banda, el BAIC estableix que, en el període 1971-2020, la intensitat i la durada de les sequeres ha augmentat en el conjunt de Catalunya i els períodes humits són menys extensos i menys intensos.


Augment del nivell del mar
 

Un altre indicador fonamental de canvi climàtic és l'augment del nivell del mar. En el període 1974-2020, la temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit ha augmentat a un ritme de +0,3 °C/decenni en els primers 50 metres de profunditat i de +0,2 °C/decenni a 80 metres de fondària, sobre la base de les observacions de Josep Pascual.

L'any 2020 va batre un rècord de temperatura càlida a la superfície, amb una mitjana anual de 17,9 ºC (igual que el 2014).
 

El nivell del mar ha augmentat en els darrers 31 anys (1990-2020) a un ritme de +3,2 cm/decenni.

Evolució del nivell del mar mitjà mensual a l'Estartit (cm) per al període 1990-2020 (Meteocat)
 

Podeu consultar tota la informació del BAIC 2020 a l'apartat de climatologia/tendència climàtica del portal del Servei Meteorològic de Catalunya.

ARXIVAT A:
Crisi climàtica
Anar al contingut