RELACIONAT
L'aigua, a Catalunya, és un bé escàs. Els reptes del present: estalviar, legislar i crear infraestructures