RELACIONAT
Totes les dades d'un estiu amb calor històrica en 100 anys a l'Observatori Fabra