RELACIONAT
Argiles clivellades (Antonina coromina)