El Temps de la A a la Z: L' ozó troposfèric, el bessó "dolent"

Alberto Alcántara Actualitzat
TEMA:
El temps de la A a la Z

L'ozó troposfèric és un gas contaminant que perjudica la salut.

L'ozó és un gas incolor que es troba en diverses parts de l'atmosfera. La seva concentració màxima es dóna a l'estratosfera, a uns 20 quilòmetres d'altura. En aquest nivell de l'atmosfera, és un gas essencial que ajuda a protegir la Terra dels raigs ultraviolats del sol. D'aquí la preocupació envers el problema del forat a la capa d'ozó. En canvi, l'ozó que es troba més a prop de la superfície, a la troposfera, perjudica tant la salut humana com el medi ambient.

Creació de l'ozó troposfèric

L'ozó troposfèric, que també es coneix com ozó ambiental, és un gas invisible que es troba a l'aire que respirem. Es crea mitjançant reaccions fotoquímiques, activades per la llum del sol, entre els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils (COV). Aquests ingredients es produeixen tant per factors naturals (com la vegetació o els processos de fermentació) com per factors artificials (crema de combustible, vapors de gasolina i solvents químics). Altres elements en joc per la creació d'ozó natural són les intrusions de l'ozó estratosfèric a nivells més baixos i les descàrregues elèctriques de les tempestes.

Degut a la intervenció del sol en el procés, a l'hemisferi nord els nivells d'ozó solen ser més elevats a les tardes durant els mesos en què les temperatures són altes i la influència de la llum solar directa és més intensa.

Efectes de l'ozó de baix nivell

L'ozó troposfèric, a diferència del situat a l'estratosfera, danya la salut humana, la vegetació i els materials. És un gas molt reactiu, que pot tenir efectes corrosius sobre els materials. Pel que fa a la salut, depèn de la concentració i durada de l'episodi, pot causar tos, irritacions (a la faringe, a la gola, als ulls), dificultats respiratòries o símptomes de malestar general com el cansament o el mal de cap.

La sensibilitat a l'ozó pot variar molt per cada persona, però el risc més gran d'afectació el tenen les persones que tenen malalties cardíaques o pulmonars, els nens i la gent gran.

ARXIVAT A:
El temps de la A a la Z
Anar al contingut