El canvi climàtic farà perdre 80 milions de llocs de treball per una menor productivitat

Un informe de l'Organització Mundial del Treball calcula que el 2030 es perdran a tot el món, per l'excés de calor, el 2,2% de les hores de treball, sobretot en l'agricultura i la construcció
Xavier Duran Actualitzat
TEMA:
Crisi climàtica
El canvi climàtic farà perdre 80 milions de llocs de treball per una menor productivitat

El sector de la construcció serà el segon més afectat

L'augment d'estrès tèrmic provocat pel canvi climàtic farà que tot el món, el 2030, es perdin el 2,2% de les hores de treball. I això serà equivalent a la pèrdua de 80 milions de llocs de treball i de 2,4 bilions de dòlars en el producte interior brut mundial. En comparació, el 1995 les pèrdues per estrès tèrmic van ser de 280.000 milions de dòlars.

Són les previsions conservadores d'un informe de l'OIT (Organització Mundial del Treball) titulat "Treballar en un planeta més càlid: l'impacte de l'estrès tèrmic en la productivitat laboral i el treball digne".

Segons l'OIT, els càlculs són a la baixa, perquè es basen en un augment d'1,5 graus de la temperatura mitjana del planeta en relació amb l'era preindustrial i en el supòsit que a l'agricultura i la construcció, els dos sectors més afectats, bona part de la feina es farà a l'ombra. Si es fa a ple sol, l'informe preveu que es perdin el 3,8% de les hores de feina, cosa que equivaldria a 136 milions de llocs de treball. I més enllà del 2030, amb l'avenç del canvi climàtic, les pèrdues anirien augmentant.

Més calor del que pot tolerar l'organisme

L'estrès tèrmic es produeix quan el cos té un nivell de calor superior al que pot tolerar sense perdre capacitats fisiològiques. Va associat a una reducció de la productivitat, un augment de la propensió a cometre errors i a un risc més gran de lesions per accidents en el lloc de treball. Pot arribar a produir una hipertèrmia i fins i tot la mort.

El sector agrícola, que compta amb 940 milions de treballadors a tot el món, serà el més afectat i representarà el 60% de les hores perdudes. El següent serà el de la construcció, amb el 19% de les hores perdudes. A Nord-amèrica, a l'Europa Occidental Septentrional i Meridional i als països àrabs la major part de les hores perdudes es produiran en el sector de la construcció.

Però l'impacte arribarà a altres sectors: béns i serveis ambientals, recollida d'escombraries, emergències, treballs de reparació, transport, turisme, esports i alguns treballs industrials. L'informe assenyala que amb temperatures molt elevades que indueixen fatiga psíquica, pot ser difícil fins i tot realitzar tasques simples d'oficina.

A més, tot això augmentarà les desigualtats, tal com explica Catherine Saget, una de les principals autores de l'informe:

"La incidència de l'estrès tèrmic en la productivitat laboral és una greu conseqüència del canvi climàtic... Podem esperar un augment de la disparitat entre els països de baix nivell d'ingressos i els països amb més ingressos, un empitjorament de les condicions de treball de les persones més vulnerables i desplaçaments de població".

Sobre això, l'informe creu que els països més afectats per l'estrès tèrmic també tenen índexs de pobresa laboral, ocupació informal i agricultura de subsistència més elevats. En la major part d'aquests països es preveu que com més hores es perdin degut a l'estrès tèrmic, menor serà la cobertura dels sistemes de protecció social.

 

Àsia Meridional i Àfrica Occidental, les més afectades

Les regions més afectades seran Àsia Meridional i Àfrica Occidental, amb pèrdues del 5,3% i del 4,8% d'hores de treball respectivament. A Europa seria només del 0,1%, però tant en aquest continent com a Amèrica les pèrdues socials i econòmiques i en salut podrien ser considerables durant les onades de calor.

També es preveuen altres conseqüències. Si la temperatura segueix augmentant, algunes zones agrícoles deixaran de ser productives i molts treballadors es veuran desplaçats a altres sectors. Però la pèrdua de productivitat també tindrà impacte en l'agricultura de subsistència i en els preus dels aliments, cosa que comportarà més pobresa i més inseguretat alimentària.

Per fer front a tots aquests problemes l'OIT demana més esforços per dissenyar, finançar i aplicar polítiques nacionals que permetin pal·liar els riscos provocats per l'estrès tèrmic i protegir els treballadors. Entre altres coses demanen infraestructures adequades, sistemes d'alerta primerenca i assegurar que la protecció social cobreixi tota la població.

També reivindica el paper de les organitzacions d'empresaris i de treballadors per aplicar de manera efectiva aquestes mesures d'adaptació.

ARXIVAT A:
Crisi climàtica