El 15% dels cotxes contaminen el 50% del total

Segons l'OCU, els cotxes sense etiqueta emeten el 50% dels òxids de nitrogen i el 68% de partícules del total de la contaminació
Francesc Mauri Actualitzat
TEMA:
Contaminació

L'Organització de Consumidors i Usuaris ha publicat aquest novembre un extens i complet article.

Com s'ha fet?

Són 376.000 mesuraments a 280.000 vehicles realitzades a l'entorn de l'M-30 madrilenya el que portem del 2019. Les mesures s'han fet amb equips de lectura òptica. Amb un feix de llum invisible. Uns equips que, completament homologats i afinats, permeten tenir les dades de cada tub d'escapament que passa per davant en menys d'un segon. La foto de matrícula i la DGT han fet la resta.

 

Quants vehicles hi ha de cada tipus?

A Madrid, el 15% de vehicles no tenen etiqueta. El 40%, la B. El 40%, la C. El 4%, l'ECO i l'1% la, Zero. Podríem dir que, a Barcelona i la seva conurbació, les dades no poden diferir gaire.

Quin és el rànquing d'etiquetes i d'algunes motoritzacions?

Els motors Euro 1 dièsel emeten 1,50 g/km de NOx i 0,11 g/km de PM (partícules), en canvi els de benzina situen en 0,91 i 0,01 respectivament. La diferència entre el dièsel i la benzina és gran en aquesta motorització antiga. Anem cap als motors de darrera generació, els 6. El dièsel Euro 6 se situa en 0,29 g/km de NOx i 0,01 de PM. El de benzina redueix molt respecte al dièsel. Se situa en 0,12 g/km en NOx i 0,01 en PM. Els Euro 1 no tenen etiqueta. Els número 6 són etiqueta verda, la C. No cal dir que els ECO redueixen molt més les emissions però, això sí, sempre els funcionen amb Euro 6. Els Zero emissions, per descomptat, són els no emeten o molt poc en els endollables de benzina.

 

 

En quina proporció emeten els dos contaminants més perjudicials per a la salut?

Els òxids de nitrogen i les partícules són dos dels contaminants que afecten més les persones. Les etiquetes ambientals ens posen de manifest en quines proporcions els emeten. Les dades són molt contundents. La meitat dels òxids de nitrogen surt dels cotxes sense etiqueta i el 40% dels d'etiqueta B. Gairebé el 10% surt dels etiqueta C i gairebé l'1% surt dels de classe ECO. Lògicament, els zero no n'emeten.

Pel que fa a les partícules, les dades encara són més escandaloses. El 68% de les emissions surt dels cotxes sense etiqueta. El 29% surt dels d'etiqueta B i el 3% restant dels ECO.

Tres conclusions

De tot plegat se'n deriven diverses qüestions. Una d'elles, és que les mesures que entraran en vigor l'1 de gener al voltant de Barcelona són, des del punt de vista empíric, del tot justificades. Un altre és que, a l'etiqueta B, li queden pocs anys de vida. La rumorologia dins de l'administració situa la seva mort cap al 2024. La tercera i, més important, és que socialment, cal posar la lupa en el fet que la transició sigui el més justa possible.

 

 

 

ARXIVAT A:
Contaminació