Brussel·les va instal·lar el 2017 més plaques solars que tot Espanya

Les traves al desenvolupament de les renovables, però, anirien caient els pròxims mesos
Francesc Mauri Actualitzat

Que a Espanya el desenvolupament de les renovables s'ha obstaculitzat notablement els últims anys no és una notícia nova. La dada de Brussel·les fa molt mal. La capital belga, ella sola, va instal·lar més plaques fotovoltaiques el 2017 que Espanya.

Però les últimes setmanes hi ha notícies esperançadores des del govern espanyol, que, recordem-ho, és qui té les competències d'energia. D'una banda, està aprovada per totes les forces polítiques del Congrés, excepte el Partit Popular, una proposició de llei per fer un marc legislatiu que estigui en línia amb Europa i el que es dicta des de les Nacions Unides arran de la Conferència de París. Ahir dimarts dia 11, al Senat, la ministra d'Energia, a més a més, anunciava l'abolició de l'impost al sol abans d'acabar l'any, un impost que gairebé no recaptava diners però que avui és un importantíssima barrera dissuasòria.

En un autoconsum casolà, per exemple, la barrera no existia. En el compartit -per exemple, una illa de cases, un grup d'unifamiliars, etc...- es desbloquejarà completament portar a terme qualsevol actuació d'autoconsum.

Ara mateix, per generar electricitat, el pes del carbó és anormalment alt. Hi ha centrals de cicle combinat tancades o a mig gas per afavorir el carbó que, en funcionar amb gas, contaminen infinitament menys que la generació amb carbó.

Un altre element és el baix pes, per exemple, de la solar tèrmica i fotovoltaica, inferior molts dies al 7 o 8% del total. El pes de l'eòlica és considerable, molts dies semblant al nuclear, però molt estancat per la manca de noves instal·lacions dels darrers anys. La hidràulica és important però, lògicament, depèn que l'any sigui plujós.

El desglossament de com es va generar l'electricitat ahir evidencia aquest pes anòmal del carbó i el paper molt poc important de la solar, per exemple. No cal dir que Espanya, respecte als 27 de la UE, és el país que té, juntament amb Itàlia, més possibilitats de generar electricitat o aigua calenta amb plaques solars.

La Unió Europea en conjunt i gairebé la majoria dels estats del món (inclòs el número 1, la Xina) van en la línia d'anar aparcant els combustibles fòssils. Els EUA, amb la política Trump, transitòriament, ha trencat els pactes de París.