El 2050, al Pirineu podria haver-hi la meitat de neu i durar un mes menys

Gemma Puig

Tot i que aquest any hem començat de manera excepcional la temporada, dilluns es va publicar l'informe sobre els impactes, vulnerabilitats i adaptació dels Pirineus al canvi climàtic.

Aquest informe l'ha coordinat l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPPC) amb més de 100 científics i dona recomanacions i aporta unes bases perquè es puguin dissenyar polítiques d'adaptació al canvi climàtic.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha participat en l'informe a través de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic i del Servei Meteorològic de Catalunya. L'OPCC amb el consell científic i experts reconeguts a nivell internacional, produeixen dades de gran qualitat i proporcionen l'indicador que permet anticipar-se als impactes del canvi climàtic als Pirineus.

Segons Idoia Arauzo, coordinadora de l'OPCC: "A través de l'informe volem proporcionar un document de referència per a la comunitat científica i per als responsables de les decisions tècniques i polítiques, així com el sector empresarial i tota la societat" . El coordinador de l'informe, Juan Terrádez afegeix : "El canvi climàtic és una evidència indiscutible. Passa ara i a les nostres latituds. Tenim un repte urgent: seguir investigant en el canvi climàtic i adaptar-nos a les conseqüències".

Algunes de les dades que surten de l'informe:

  • - El gruix de neu al Pirineu a 1.800 metres podria reduir-se fins al 50% l'any 2050.
  • - El 2050 es podria reduir el període de permanència en més d'un mes.
  • - La temperatura mitjana al Pirineu entre 1949 i 2010 ha augmentat 1,2ºC, un 30% més que la temperatura del planeta. I a finals de segle podria pujar entre 2 i 7.1 ºC depenen dels escenaris.
  • - En els últims 35 anys han desaparegut la meitat de les glaceres dels Pirineus.
  • - Les precipitacions disminueixen un 2,5% cada 10 anys.
  • - Algunes aus migratòries han avançat la seva data d'arribada fins a 10 dies des dels anys 60.
  • - La disponibilitat de recursos hídrics és cada cop més variable i s'esperen episodis de sequera i de pluges torrencials cada cop més intensos.
  • - L'augment de les pluges torrencials i l'avançament del desglaç primaveral, podria incidir en un increment del risc d'inundacions, avingudes i esllavissades de terra.

La comunitat científica estableix les bases per a una futura estratègia d'adaptació al canvi climàtic.  Cal afrontar els extrems climàtics, encarar els riscos naturals, preveure l'escassetat hídríca i les sequeres. Les crisis hídriques afecten diversos sectors socioeconòmics i biofísics alhora.
Caldrà garantir la qualitat de les aigües superficials i subterrànies, lluitar contra la pèrdua de biodiversitat i fer front als canvis de cultius. En els últimss anys han augmentat els cultius no habituals al Pirineu.
L'adaptació també serà un factor clau, l'increment de la temperatura podria afectar positivament el turisme de muntanya i allargar la temporada, afavorint així l'elecció de destinacions de muntanya en detriment de les zones de sol i de platja. La recomanació és readaptar els models de desenvolupament turístic.

Podeu trobar l'informe complet a la secció de Recerca i Divulgació del Servei Meteorològic de Catalunya.