Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Seguiment pressupostari

Balanç i Compte de Pèrdues i Guanys

Periodicitat: trimestral
Data d'actualització de les dades trimestrals: dia 25 del mes posterior al trimestre natural tancat.
Data d'actualització de les dades anuals: 31 de maig de l'any següent a l'exercici corresponent.
Primeres dades publicades: les corresponents a l'exercici 2014.
Anar al contingut
DOCUMENTS RELACIONATS
Anar al contingut