Anar a la navegació principal

Anar a la navegació secundària

Processos de selecció i promoció interna

Convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal

Inscripció oberta 

Aquí trobaràs tots els processos de selecció de la CCMA amb període d'inscripció obert. A les bases de cada convocatòria podràs conèixer les categories o llocs de treball que s'estan oferint, el nombre de places, les principals característiques de l'ocupació, el període d'inscripció i els requisits per accedir-hi. 

 

Processos en curs 

Aquí trobaràs la informació dels diferents processos que la CCMA ha posat en marxa, però pendents de resoldre.  En cas d'estar inscrit/a en algun d'ells rebràs informació personalitzada a través del mail que ens has facilitat en el moment d'inscriure't. 

Una vegada el tribunal analitzi totes les candidatures es farà pública la llista de persones admeses. 

 

Processos resolts 

Aquí trobaràs els processos de selecció finalitzats amb la relació de persones aprovades per ordre de puntuació. La llista tindrà una validesa de 24 mesos, a partir de la seva publicació, per a la cobertura de vacants. La contractació temporal es farà també d'entre els aprovats fins un nou concurs públic. 

 

Històric 

Aquí trobaràs els processos de selecció finalitzats entre els 2 i 5 anys des de la data de publicació  
 

Oferta d'ocupació per a la reducció de la temporalitat. Fundació de La Marató de TV3 
En data 19 de maig de 2022, de conformitat amb l'establert a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, el Patronat de la Fundació La Marató de TV3 ha autoritzat l'oferta d'ocupació per al procés d'estabilització temporal fixada en 1 plaça d'Oficial 1a Administrativa.
L'acord adoptat pel Patronat de la Fundació La Marató de TV3, ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar en aquest enllaç. També s'ha publicat al DOGC del 31/5/2022.
 

Oferta d'ocupació per a la reducció de la temporalitat.  CCMA, SA
En data 2 de març de 2022, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va autoritzar l'oferta d'ocupació de la CCMA, SA per als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Aquesta oferta queda fixada en 139 places que es convocaran pel sistema del concurs de mèrits de conformitat amb l'establert a les Disposicions Addicionals Sisena i Vuitena.
L'acord adoptat pel Consell de Govern, amb la relació de places, ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya, es pot consultat en aquest enllaç. També s'ha publicat al DOGC del 30/05/2022.

Taxa ordinària de reposició del personal de CCMA SA pel 2022
En data 2 de març de 2022, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha fixat la taxa de reposició ordinària del personal al servei de la CCMA, S.A. corresponent a l'any 2022.
L'acord adoptat pel Consell de Govern, amb la relació de places, ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya i es pot consultar en aquest enllaç.

Taxa ordinària de reposició del personal de CCMA SA pel 2021
En data 24 de març de 2021, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha fixat la taxa de reposició ordinària del personal al servei de la CCMA,SA corresponent a l'any 2021.
L'acord adoptat pel Consell de Govern, que ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar en aquest enllaç.

Taxa addicional de reposició del personal de Fundació la Marató de TV3
En data 19 de novembre de 2020, el Patronat de la Fundació la Marató de TV3 ha fixat la a taxa de reposició addicional prevista en la Disposició addicional 30a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2018.
L'acord adoptat pel Patronat, que ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar en aquest enllaç.

Taxa ordinària de reposició del personal de CCMA SA pel 2020
En data 4 de novembre de 2020, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha fixat la taxa de reposició ordinària del personal al servei de la CCMA,SA corresponent a l'any 2020.
L'acord adoptat pel Consell de Govern, que ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar en aquest enllaç.

Taxa addicional de reposició del personal de CCMA SA
En data 4 de novembre de 2020, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha fixat la a taxa de reposició addicional de la CCMA, SA prevista en la Disposició addicional 29ª de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018.
L'acord adoptat pel Consell de Govern, que ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar en aquest enllaç.

Taxa ordinària de reposició del personal de CCMA SA pel 2019
En data 11 de desembre de 2019, el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha fixat la taxa de reposició ordinària del personal al servei de la CCMA,SA corresponent a l'any 2019.
L'acord adoptat pel Consell de Govern, que ha estat publicat a l'e-tauler de la Generalitat de Catalunya, es pot consultar en aquest  enllaç.