Diversitat

L'arribada  a Catalunya de més d'un milió de persones, en l'última dècada, ha suposat que els mitjans de comunicació dediquin una atenció especial a l'immigració per explicar a l'audiència les especificitats d'aquest col·lectiu humà, que s'ha inserit en la societat catalana i que l'ha fet cultural i socialment més diversa que mai.

+

TV3 i Catalunya Ràdio han entès, des del primer moment, que tenen  el compromís de "reflectir la diversitat de tota la ciutadania, fomentar la cohesió social i no discriminar ningú pel seu origen, ètnia, sexe, creença, cultura, llengua, idees, condició familiar o socioeconòmica, situació física o psíquica, orientació sexual o altres circumstàncies, així com a evitar els estereotips en tant que poden fomentar la discriminació.", tal com recull la Guia Editorial de la CCMA.

En els últims anys, TV3 i Catalunya Ràdio han dedicat una part de la seva programació a  reflectir, i donar veu amb un llenguatge inclusiu i normalitzador, la realitat de les persones migrades. En conjunt, els espais informatius dels mitjans de la CCMA han donat a conèixer les raons del procés migratori d'una part destacada de la població catalana, les seves experiències vitals, opinions així com les seves expressions culturals, creences i llengües. Per aprofundir encara més en aquesta realitat complexa, TV3 i Catalunya Ràdio han creat programes com Karakia, Tot un món, Un lloc estrany, D'aquí d'allà, Do de llengües i Solidaris.

 Fruit de l'interès per millorar la presència de les persones immigrades i culturalment diverses, l'any 2006, es va crear la Comissió de la Diversitat de TV3 i a continuació la de Catalunya Ràdio.  Durant aquests anys, les  dues comissions  han fet propostes de formació i accions sobre programes, continguts i llenguatges, de manera transversal, amb l'objectiu d'aconseguir una major i millor representació de la població immigrada que reflectís la realitat social catalana.

D'aquestes accions en destaquen la construcció d'una base de dades de la diversitat per facilitar que persones d'origen estranger, de referència, puguin participar en diferents programes des de qualsevol de les facetes de la seva vida i no només en qualitat de persones migrades. Televisió de Catalunya participa en la Mesa per la Diversitat en l'Audiovisual, promoguda pel CAC; i en la Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania.

Notícies: Diversitat

Anar al contingut