A petició del PP

La Junta Electoral Central obliga a modificar la cobertura informativa prevista per la CCMA per a la campanya del 20-D

Els criteris del pla ara impugnat són els mateixos que la CCMA ha aplicat en les cinc últimes eleccions i mai havien estat qüestionats pel Partit Popular
Instal·lacions de TV3

Instal·lacions de TV3

La Junta Electoral Central (JEC), de Madrid, a instàncies del Partit Popular, ha obligat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a modificar el "Pla de cobertura informativa dels mitjans de comunicació de la CCMA" previst per a la campanya electoral de les eleccions al Congrés i al Senat, que s'han de celebrar el 20 de desembre.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ja va acceptar inicialment els plantejaments formulats pel Partit Popular en relació amb aquest pla de cobertura electoral. Contra aquest acord, i en defensa dels criteris aprovats pel seu Consell de Govern, la CCMA va interposar un recurs davant la Junta Electoral Central, la resolució del qual ha estat notificada avui. La JEC ha acceptat, doncs, els plantejaments formulats pel PP i ha anul·lat finalment les previsions que havia acordat la CCMA sobre proporcionalitat i ordre de les informacions, que havien estat recomanades pel síndic de greuges de Catalunya.

Segons el Partit Popular, el pla de cobertura aprovat per la CCMA el 18 de novembre no respectava la llei amb "la aplicación de criterios en los espacios de información electoral como la proporcionalidad ‘ponderada', o las que se realicen al amparo del Plan de no aplicación de ningún tipo de proporcionalidad en el tiempo en los debates o en las entrevistas cobertura de los medios de comunicación de la CCMA".

Així mateix, el PP també qüestionava la fórmula de flexibilitat en l'ordre d'aparició en funció de l'actualitat informativa que fixava el pla de cobertura, ja que, segons aquest partit, "el criterio para la difusión de la información sobre la campaña electoral de las formaciones políticas concurrentes a las elecciones es, de mayor a menor, el de los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes".

En el recurs que la CCMA havia presentat davant la Junta Electoral Central, la Corporació recorda que el seu pla de cobertura informativa no introduïa cap novetat respecte als plans de cobertura aprovats des del 2011; els criteris d'aquest pla són exactament els mateixos que es van utilitzar i aplicar en els plans de cobertura de les cinc últimes eleccions. Uns criteris i plans de cobertura que mai van ser qüestionats ni impugnats pel Partit Popular.

La Corporació valora que els criteris establerts en el seu pla de cobertura inicial són plenament vàlids, no són arbitraris ni vulneren la normativa vigent. Al contrari, aquest pla de cobertura es considera la màxima expressió dels principis de pluralisme polític i social, d'igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa i està en la línia de les posicions defensades per dues institucions democràtiques com són el Parlament de Catalunya i el síndic de greuges.

El pla inicial de cobertura impugnat suposava seguir la línia d'actuació que el Consell de Govern de la CCMA ja està aplicant des del 2011, que, tenint present la resolució 150/2015 del síndic de greuges i la Moció 231/X del Parlament de Catalunya, preveia:

-Evitar l'aplicació d'una proporcionalitat matemàtica estricta o "directa". Ans al contrari, es proposava aplicar una ponderació, en entendre que aquest model de proporcionalitat "ponderada" encaixa dintre de les "formes molt més flexibles i respectuoses amb el dret a la informació" per "aconseguir la proporcionalitat" que defensa la Resolució 150/2015 del síndic de greuges.

-Aplicar aquesta proporcionalitat "ponderada" exclusivament als espais d'informació electoral dels informatius diaris, restant exclosos de cap mena de proporcionalitat de temps, en funció dels resultats, tant els debats com les entrevistes. Aquesta pràctica que la CCMA impulsa evita el que el síndic de greuges considera que "ha exemplificat els mals dels blocs electorals, destacant la 'desfiguració' de la informació que es produeix en les informacions sobre els partits amb menys representació a causa de la seva brevíssima durada". Als mitjans de comunicació de la CCMA, independentment del nombre de vots a les anteriors eleccions, les forces polítiques amb representació parlamentària havien de tenir el mateix temps de paraula a les entrevistes i als debats.

-Pel que fa a la previsió legal de fixar l'ordre de les notícies als espais informatius en funció dels resultats electorals, es preveia aplicar una fórmula de flexibilitat en funció de l'actualitat informativa, que havia de permetre poder modificar aquest ordre sempre que sigui necessari per facilitar als ciutadans la comprensió de les notícies interrelacionades.

-La durada total diària dels espais informatius sobre les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat ha de ser variable en funció de l'interès informatiu. Es planteja així amb la voluntat d'evitar rigidesa als espais i condicionar negativament la qualitat dels serveis informatius.

Davant d'aquesta situació derivada de la impugnació del Partit Popular, i en compliment del que obliga la Junta Electoral Central de Madrid, el Consell de Govern s'ha vist obligat a aprovar un nou pla de cobertura informativa de la campanya electoral a les eleccions del 20 de desembre del 2015 que substitueix l'aprovat en data del 18 de novembre del 2015.

Amb tot, el Consell de Govern recorrerà a totes les instàncies possibles per tal de defensar el pla de cobertura que va aprovar inicialment i que compta amb l'aval del síndic de greuges, que el 25 de novembre va recomanar "als mitjans de comunicació que segueixin l'exemple de la CCMA per a la cobertura de la campanya electoral", en considerar que aquest pla "evitarà la proporcionalitat matemàtica estricta i optarà per fórmules respectuoses amb el dret a la informació".


Pla de cobertura electoral de la CCMA