El nou estudi de Catalunya Ràdio
Comunicat del Consell Professional i del Comitè d'Empresa

Sense mitjans públics lliures no hi ha democràcia

Comunicat del Consell Professional i del Comitè d'Empresa de Catalunya Ràdio en resposta a l'acord del Consell de Ministres

Actualitzat

El Consell Professional i el Comitè d'Empresa de Catalunya Ràdio han volgut respòndre a l'aplicació de l'article 155, acordat en el Consell de Ministres d'aquest 21 d'octubre del 2017.

En primer lloc, constatem que aquest acord diu textualment que "en l'àmbit del servei públic autonòmic de comunicació audiovisual, l'exercici conforme a aquest Acord de les facultats de la Generalitat garantiran la transmissió d'una informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural, i també amb l'equilibri territorial; així com el coneixement i respecte dels valors i principis continguts en la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya".

D'entrada, considerem aquest punt un insult a la professionalitat de tots els treballadors de Catalunya Ràdio. Sempre hem treballat amb llibertat i, si en alguna ocasió s'ha detectat alguna anomalia, ha estat denunciada pel Consell Professional i s'ha resolt a l'instant. De fet, la mera existència d'aquest Consell, els membres del qual s'escullen democràticament, és una garantia del pluralisme i la neutralitat del mitjà de comunicació que representem.

La informació que transmeten els treballadors de Catalunya Ràdio sempre, sempre, sempre ha estat, és i serà veraç, objectiva i equilibrada. Així ho confirmen tots els informes d'observança del pluralisme del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i les enquestes periòdiques del CEO i del CIS. I això en referència a l'àmbit polític, però evidentment també respecte a les àrees social i cultural a les que fa referència l'Acord del Consell de Ministres. Posar-ho en dubte és una ofensa que reclamem que es rectifiqui de la manera més ràpida i convincent possible.

Que el text parli de "l'equilibri territorial" com un altre valor a garantir i defensar només es pot deure a l'absolut desconeixement per part dels membres del Consell de Ministres de la nostra feina dia a dia. Respecte als valors de la Constitució i l'Estatut, entenem que fan referència a la llibertat, la igualtat i la democràcia, tres valors que ens guien en la nostra feina a cada instant.

Per tant, més enllà d'exigir que aquest paràgraf quedi suprimit del text final que se sotmeti a votació al ple del Senat, advertim que rebutgem la possibilitat que s'assigni la direcció d'aquest mitjà a una persona aliena que no hagi passat el tràmit de ser proposat pel consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que ni tan sols estigui avalat pel Parlament. 

La possibilitat que des del Govern espanyol s'esculli, saltant-se tots els tràmits democràtics i legals, un nou director de Catalunya Ràdio ens sembla impròpia d'una democràcia. Si això passés, el Consell Professional i el Comitè d'Empresa avancen que no tindrem més remei que no reconèixer la seva autoritat.

VÍDEOS RELACIONATS
ÀUDIOS RELACIONATS
Anar al contingut