RECOMANACIONS PER SUPERAR LA SÍNDROME DE L'ACOMIADAMENT
 
Idees generals
 
1. Ens acomiaden d'un lloc i d'un moment, no pas de la professió.
2. La raó acostuma a ser:
    a) Falta d'encaix del professional al lloc; cal no caure en parany de sentir-se acomiadat del
mercat de treball.
    b) Situació de crisi empresarial.
3. La quotidianitat i la comoditat sovint ens impedeixen veure altres oportunitats professionals i de creixement personal.
4. L'acomiadament es pot convertir en l'empenta per assumir els reptes que d'altra manera no hauríem afrontat mai.
5. La crisi de l'acomiadament és un bon moment per plantejar-se el renaixement professional, per repensar-se, per reorientar la trajectòria professional.
6. Començar de zero costa temps i diners. Caldrà ponderar les capacitats i les possibilitats.
 
Recomanacions inicials per a qui hagi estat acomiadat (sense considerar-ne els aspectes legals)

1. Passar el dol:
   a) No ens acomiaden del mercat sinó d'un lloc de treball.
   b) El defalliment no és una opció per trobar feina.
   c) Trobar feina és una actitud positiva, enèrgica, decidida...
2. Entendre l'acomiadament com un aprenentatge més:
   a) Què no faria.
   b) Què milloraria.
3. Realitzar la reflexió inicial:
   a)  Vull treballar del mateix?
   b) El mercat demana professionals del meu perfil?
   c) El mercat demana especialistes del meu sector?
   d) Conec les meves competències professionals?
   e) He fet algun test d'autoconeixement?
   f) En què soc bo?
   g) Necessito formar-me?
   h) Podré pagar la formació?
   i) Quant de temps necessito per preparar-me?
4. Recopilar informació per a l'elaboració del currículum professional.
   a) Fites professionals.
   b) Dades.
   c) Contactes professionals.
5. Revisar les xarxes socials i professionals per buscar visibilitat.
6. Preparar la construcció de la marca personal (competències, identificació externa, etc).
7. Reflexionar sobre la tàctica per trobar feina:
   a) Contactes i networking.
   b) Xarxes.
   c) Acompanyament per part d'empreses especialitzades.
   d) Xarxes professionals.
   e) Borses de treball.
8. Canviar d'ofici: només quan en el nostre és molt difícil trobar-ne, a no ser que el factor temps no sigui important.
9. Començar de zero; és la segona opció:
   a) Segurament amb un salari inferior.
   b) Requereix un esforç en formació, adaptació, etc.

Com sé en què puc ser bo?

1. Tots tenim talent; només alguns descobreixen quin és el seu, i pocs tenen la sort de poder-lo aplicar al llarg de la seva trajectòria professional.
2. Hi ha eines que ens ajuden:
   a) Qüestionaris d'avaluació de competències.
   b) Diccionaris de competències.
   c) Altres eines d'autoconeixement que permeten tenir un perfil de competències.
   d) El perfil personal de competències permet contrastar-les amb les necessitats del mercat de treball i treballar en la progressió professional (per exemple: ens falten coneixements d'idiomes? ens falten acreditacions tècniques?).
   e) La biografia personal permet identificar potencialitats.
   f) Allò que m'agrada. és més fàcil que sigui allò que faig bé.
   g) El nostre entorn, companys de feina i xarxes personals ens permeten millorar l'autoconeixement.
   h) Les empreses no només demanen títols. També demanen competència professional.
   i) Entrevistes de professionals que aprofundeixin en l'autoconeixement, el marc de competències, el potencial d'ocupabilitat i els desajustos reals.
Anar al contingut