RECOMANACIONS PER NEGOCIAR UN INCREMENT DE SOU
 
Idees generals: 
 1. Negociar un increment de sou comporta revisar la nostra posició a l'empresa
 2. Negociar un increment de sou pot ser una oportunitat per a l'empresa per millorar la rendibilitat del lloc de treball
 3. Cal tenir una preparació prèvia acurada
 4. Cal tenir estratègia (lloc, dia, persona, context de negociació)
 5. Cal tenir dades (mercat, de l'empresa)
 6. Cal preparar l'argumentació de la justificació de l'augment de sou:
  - Aportació de valor
  - Antiguitat
  - Greuge comparatiu
  - Poder adquisitiu 
  - La preparació de la reunió
EMPRESA
 
Aspectes a considerar: 

1- Valorar l'equitat interna (ajust a les retribucions que tenen la resta):
 • Quin sou té actualment (fix, variable, altres beneficis)
 • Quin horari i jornada té actualment
 • Quin sou tenen els seus companys de departament
 • Quines característiques tenen els companys (antiguitat, coneixements, categoria, etc.)
 • Quin és el sou a l'empresa per a persones de la seva mateixa categoria o nivell professional (els tenim estructurats, nivells estàndard, etc.)
 • Quin és el sou del seu cap/responsable/coordinador
 • Quin és el sou dels seus subordinats/equip 
2- Valorar l'aportació o valor per a l'empresa
 • Tenim sistema de valoració de l'aportació? (competències, objectius, dimensions o sistemes de valoració?)
 • Fugir de valoracions estrictament subjectives (sense sustentar-les en dades, ens generen una imatge distorsionada) 
3- Valorar el cost de substitució
 • Té responsabilitat en projectes o impacte en estratègia o clients? 
 • És substituïble?
 • Tenim substituts internament?
 • Cost de la selecció d'un substitut (temps i diners) 
4- Valorar els seus punts forts de negociació
 • Té fàcil col·locació al mercat?
 • Quin és el sou de mercat aproximat 
Establiment de l'oferta 

1- Considerar l'oferta salarial en sentit global: el "paquet" salarial o condicions

2- Quin és el nostre límit, quin és el màxim que podem oferir
 • Valorant equitat externa, interna i sostenibilitat
3- Quins aspectes pot valorar personalment del seu paquet salarial: horari, flexibilitat, jornada, paquet extrasalarial (assegurança de salut, cotxe, aparcament, despatx, etc.)

4- Quina estructura podem oferir
 • Fix
 • Variables a curt, mitjà o llarg termini
 • Objectius de productivitat
5- Podem identificar punts de millora a la seva productivitat? Podem identificar punts que si es produeixen milloren la rendibilitat del lloc de treball per a l'empresa?
 
TREBALLADOR
 
Aspectes a considerar

1- Cal informació interna i dades
 • Situació de l'empresa (situació econòmica, perspectives de futur, etc.)
 • Sistema de promoció
 • Estructura retributiva/categories
 • Retribucions a l'empresa (compte com s'obtenen)
2- Cal informació externa
 • Retribucions de mercat (hi ha estudis orientatius)
3- Cal tenir estratègia:
 • Lloc (quin és el lloc més adequat)
 • Dia (quin és el dia més oportú)
 • Persona (quina és la persona de referència)
4- En quin context de demanda estem:
 • Ho hem demanat nosaltres?
 • És una promoció interna proposada per l'empresa? Augment de responsabilitats?
 • Promoció automàtica o ja prevista al contracte de treball?
 • Revisió anual ordinària?
5- Analitzar com fem la proposta:
 • Lloc (quin és el lloc més adequat?)
 • Dia (quin és el dia més oportú?)
 • Persona (quina és la persona de referència ? Hem de donar arguments a la persona que negociarà per nosaltres si no ho fem directament) 
Establiment de la proposta de negociació

1- Hi ha punts de millora que es puguin incloure?

2- Fixar una quantitat real de:
 • Mínim acceptable
 • Màxim desitjable
3- Hi ha dades objectives per fixar la quantitat?

4- Podem afegir altres elements a negociar que incrementen el salari indirectament? (p.e. aparcament, cotxe, dinar, horari, jornada, teletreball etc.) 

Identificació dels punts forts de la negociació

1- Valorar objectivament l'aportació a l'empresa
 • Dades tangibles sempre
2- Ets prescindible?

3- Fàcilment substituïble?

4- La teves tasques es traspassen fàcilment?

5- Ets fàcilment ocupable (perfil, coneixements, edat, situació del mercat/sector)?

6- Greuge comparatiu

7- Poder adquisitiu 

Preparació de l'argumentari d'objeccions
 1. Paquet d'intangibles (jornada, horari, prestigi...)
 2. Més aportació de valor o productivitat d'altres companys
 3. Salari per sobre de mercat en relació amb les funcions actuals 
 
 
Anar al contingut