COM TROBAR EL TREBALLADOR QUE NECESSITO?
 
Idees generals
 
- Trobar el treballador que necessitem comença per definir bé les tasques que li volem encomanar i atribuir-hi les característiques necessàries.
- Si tenim feta una descripció de lloc ens serà molt més fàcil.
- No és tant important donar a conèixer l'oferta a molts llocs com a llocs on creiem que la pot trobar el treballador que busquem.
- Cal que l'oferta sigui atractiva; títol, contingut, fugint de tòpics.
- El candidat serà el nostre client en el procés. L'anunci ha de fer atractiu el lloc.
 
Com elaborem un anunci de feina (l'oferta de treball)
 
- El títol ha de ser atractiu. Seriós però no avorrit, ha de ser fresc. 
- Redacció correcta.
- No utilitzar sempre el mateix anunci, fer-ne de diferents si no funcionen.
- Curt, o no gaire extens (màxim 700 paraules, per exemple).
- Amb les xarxes, ha d'estar pensat per sortir a les cerques (noms genèrics). Es pot posar un reclam i derivar-lo a una web via enllaç.
- Redactar títol a partir de les ocupacions desitjades pels candidats a les bases de dades.
- Estructura de l'anunci: 
   1) Introducció breu sobre la feina. 
   2) Responsabilitats del lloc (enumerar algunes tasques del lloc 3/7). No cal que sigui una descripció detallada, però sí els reptes per fer-ho atractiu.
   3) Especificacions dels candidats/es. Habilitats, qualificacions, idiomes, atributs:
       a) No demanar titulacions si no son imprescindibles.
       b) Si és molt específic, rebrem menys currículums.
   4) Es pot afegir una descripció del que ofereix l'empresa:
       a) Recompenses: retribució orientativa i altres recompenses (comissions, variables), o bé beneficis socials. Serveix per fer més atractiu el lloc.
       b) Ubicació del lloc de treball. Per orientar els candidats/es o també si pot servir per fer atractiu l'anunci.
   5) Advertir si cal viatjar
   6) Dades de l'empresa: activitat, dades més o menys concretes que puguin ajudar a conèixer el sector, especialitats, etc..
   7) Passos següents: dades de contacte o què fer a partir d'aquell moment (on trametre, etc.).
 
Errors que hem d'evitar

- Sobredimensionar el lloc de treball (titulacions, idiomes, tasques, responsabilitats...).
- Amagar la retribució en llocs qualificats.
- Demanar massa requisits o massa anys d'experiència.
- Enganyar en la dimensió de l'empresa.
- Mentir en les condicions.
- Discriminar per gènere i edat.

Com fer la descripció d'un lloc de treball

- Descriure funcions generals.
- Descriure funcions específiques.
- Definir les dimensions (equip, pressupost, etc.).
- Descriure els requisits generals.
- Descriure els requisits acadèmics.
- Descriure els requisits específics.
- Descriure requisits físics.
- Descriure altres requisits.
- Descriure acreditacions o carnets necessaris.
 
Com buscar candidats

- Via directa. Recomanable per llocs de poca responsabilitat o menys qualificació. 
   1) Networking.
   2) Xarxes socials (especialitzades o generalistes).
   3) Anunci.
   4) Recerca directa.
 
- Via indirecta – Consultores. Recomanable per llocs de responsabilitat o alta especialització. 
   1) Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
   2) Borses de Treball (Ajuntaments, Universitats, Escoles Professionals, Col·legis Professionals, etc.).
   3) Headhunter.
   4) Empreses de selecció.
   5) ETT.
   6) Tercer Sector i inserció professional.
 
On trobar els candidats

Xarxes socials
 
Actualment, l'eina més econòmica, ràpida i efectiva son les xarxes personals, professionals i/o especialitzades.
Les xarxes de cerca activa de feina van bé, però també la xarxa de relacions personals.
A les xarxes especialitzades es pot fer una cerca activa de candidats disponibles (xarxes professionals o d'inserció professional (escoles professionals, serveis públics, etc.).

Quina eina triar?

- Generalistes o especialitzades? 
   1) Generalistes: l'excés de candidats i no utilitzar eines de filtratge adequades.
   2) Hi ha borses de treball especialitzades que permeten un millor cribatge i accedir a determinats perfils (col·legis professionals, universitats, etc...), però solen tenir menys candidats.
- La diversificació de borses hi pot ajudar (a les més exitoses podem passar desapercebuts).
- Gratuïta o de pagament?
   1) La de pagament sol oferir un millor cribatge i millor qualitat de dada.
   2) La gratuïta sol tenir més candidats.
 
Anar al contingut