BASES DEL CONCURS "Jaume I; tu, després"
PROGRAMA: "Gravetat zero", de Catalunya Ràdio
PRESENTADOR: Ernest Macià

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA [CCMA], a través del programa "Gravetat zero", organitza un concurs basat en els coneixements d'història de Catalunya en què el guanyador setmanal s'endurà un vol de Vueling (anada i tornada) per a ell i un acompanyant.


Mecànica del concurs

Per optar a guanyar el premi s'hi ha de participar a través del telèfon del directe 93 201 74 74, durant l'estona que transcorre el concurs. I venir presencialment, en directe, a l'estudi de l'emissora de ràdio, els divendres, per participar en la final setmanal.

De dilluns a dijous, una persona concursa per telèfon i contesta 12 preguntes d'història. El concursant de dilluns s'enfronta amb el de dimarts, i el concursant de dimecres ho fa amb el de dijous. Els dos millors concursants de la setmana competeixen presencialment a la final de divendres. El guanyador de divendres és qui s'emporta el premi de Vueling. La final se celebra cada divendres (excepte el 17 d'agost) de les 18.30 a les 19.00.

Premis i premiats

El concursant que respongui correctament més preguntes a la final dels divendres en resultarà el guanyador i s'endurà un vol de Vueling (anada i tornada) per a ell i un acompanyant.

El valor màxim de cada bitllet és de dos-cents vint-i-cinc euros (225 €) per persona, incloent-hi les taxes. El preu no inclou la facturació de cap maleta. En cas que, en la data escollit per volar, el valor del bitllet sigui superior al preu establert, el guanyador o el seu acompanyant hauran d'abonar la diferència directament a Vueling.

Tots els vols estaran subjectes a disponibilitat de places.

Vols directes a una destinació Vueling d'Europa, excepte a Rússia, que no s'operen en connexió, excepte que es decideixi així des de Vueling.

Són personals i sempre hi ha de viatjar el guanyador; si no ho pot fer, ha de renunciar per escrit al premi, a favor dels viatgers nous. En tot cas, el guanyador s'haurà de comprometre a cedir gratuïtament als nous viatgers el premi. Queda prohibida la comercialització d'aquest premi.

El període de vol dels bitllets serà entre el 12 de setembre del 2018 i el 19 de desembre del 2018, i els beneficiaris hauran de tancar les dates dels vols amb Vueling al cap d'un màxim de tres setmanes després d'haver guanyat el premi. Se n'exclouen els períodes següents, en què els bitllets no podran ser redimits:

De l'11/10/18 al 15/10/18 (tots dos inclosos)

Del 31/10/18 al 05/11/18 (tots dos inclosos)

Del 05/12/18 al 10/12/18 (tots dos inclosos)

Del 20/12/18 al 31/12/18 (tots dos inclosos)

Hi ha d'haver una diferència de 15 dies, com a mínim, entre la data de petició del vol i el dia en què es vol volar.

La realització de qualsevol canvi una vegada els bitllets ja hagin estat emesos s'haurà de sotmetre a allò que estableixen les Condicions Generals de Transport de Vueling i als càrrecs que s'hi apliquen.

D'acord amb allò que estableix l'article 3.1 del Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer del 2004 pel qual s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d'embarcament i de cancel·lació o de gran retard dels vols, el reglament esmentat no s'aplicarà als passatgers de bitllets objecte d'aquest contracte, perquè no estan directament o indirectament a disposició del públic.

El premi aconseguit no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu valor en diners. El premi no es pot cedir. És per a la persona que ha participat en el concurs telefònicament.

  • Àmbit territorial

Podran participar en aquesta acció totes les persones, majors d'edat, residents al territori nacional.

  • Informació fiscal

Informem que l'obtenció del premi concedit quedarà subjecte a les pertinents obligacions fiscals, de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès a tributació de l'IRPF (en el cas de persones físiques).

  • Xarxa de comunicacions

La CCMA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el desenvolupament normal del concurs per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

  • Acceptació de les bases

La participació implica, per si mateixa, l'acceptació d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment d'aquestes bases per part del concursant en comportarà l'exclusió.

  • Tractament de les dades. Dret d'ús d'imatge i veu, i dades de caràcter personal

El fet de participar en aquest concurs implica el consentiment per a l'ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge dels guanyadors i la reproducció de la veu de tots els participants amb finalitats divulgatives i publicitàries.

 

La CCMA informa que les dades dels participants s'utilitzaran per poder gestionar aquesta acció de participació i lliurar el premi objecte del concurs. Les dades dels guanyadors es comunicaran a les empreses patrocinadores del concurs amb la finalitat de lliurar els premis. Una vegada acabat el concurs i entregat el premi, la CCMA no es quedarà amb cap dada de caràcter personal dels participants; únicament guardarà les dades del guanyador el temps que determini la legislació vigent. Trobareu la informació específica en la nostra política de protecció de dades.

 

Condicions generals de participació:

http://www.ccma.cat/avislegal/participacio/

Política de protecció de dades:

http://www.ccma.cat/avislegal/proteccio-de-dades/

Anar al contingut