Com escollim quins fets verifiquem?

Els periodistes que formem l'equip del "Fets o fakes" no tenim cap afiliació política, treballem de manera independent i d'acord amb el llibre d'estil de la CCMA. Escollim les declaracions o informacions que verifiquem; amb un criteri purament periodístic i atenent als criteris de pluralitat i d'equitat en la fiscalització dels diferents actors públics. Considerem també un criteri de rellevància, entenent per rellevant qualsevol declaració que resultaria influent en cas de no ser verificada. Posem especial atenció a les desinformacions creades deliberadament amb l'ànim de confondre o establir com a real una dada o situació falsa.

La pràctica del fact-checking porta associada per sí mateixa la cerca del rendiment de comptes del poder i és per això que és possible que el nombre de declaracions o informacions analitzades que hagin sortit dels organismes governamentals sigui més elevat que en els casos de declaracions o informacions sorgides d'altres actors.

Anar al contingut