Realització: Roger de Gràcia
Copresentació: Maria Sherman 

Coordinació: Adam Martín
Producció: Carla Verdés i Dolors Juanola

Redacció: Pilar de Pedro, Mireia Dalmau, Laia Claret, Albert Montilla i Xavier Escuder
Muntatge musical: Fran López

Coordinadora de xarxes: Maria Sherman