RELACIONAT
Infants i adolescents estan exposats permanentment a grans volums d'informació malintencionada que reben a través de les xarxes socials.