RELACIONAT
La recerca ha analitzat els hàbits d'uns 500 joves de tot l'Estat, d'entre 13 i 18 anys (Canva)