RELACIONAT
Sensibilitzar i educar alumnat i docents en l'ús de les tecnologies és clau per evitar els riscos de l'excés de digitalització a l'aula