RELACIONAT
Perill d'incendis per falta de pluja: "Estem bastant pitjor que un any normal"