RELACIONAT
No hi ha constància que s'hagin enviat SMS fraudulents del CatSalut que et hackegen el mòbil