RELACIONAT
A Catalunya, l'any 2022 es tanca amb 12 feminicidis